ตรวจ ATK อย่างไร ให้หาโอมิครอนได้แม่นยำมากขึ้น

โอมิครอนเป็นเชื้อๆวรัสที่กลายพันธ์ที่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในตอนนี้ เป็นเชื้อที่รุนแรงลงปอดได้ง่าย แต่การตวรหาเชื้อนั้นตรวจหาด้วย ATK นั่นยากมากที่จะเจอเจ้าเชื่อโอมิครอน ไปฟังคำแนะนำจาก รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ กันเลยค่ะ จากผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกาได้ชี้ว่าการ swab ผ่านจมูกอาจไม่ใช่การตรวจที่เพียงพอในยุคที่โอมิครอนครองเมืองในขณะนี้ ควรล้วงตามบริเวณช่องต่อมทอนซินในลำคอ ร่วมด้วยจะดีกว่าเพื่อให้ได้ปริมาณผลตรวจที่เยอะ ลดอัตราการเกิดผลลบปลอม หรือ false negative  รวมถึงผลการศึกษาจากแอฟริกาใต้ก็ยืนยันว่าการตรวจหาเชื้อโอมิครอนผ่านช่องคอสามารถตรวจจับเชื้อได้100% มากกว่าการตรวจผ่านจมูกเพียงอย่างเดียวที่หาเชื้อได้แค่

อ่านต่อ..