การเลือกซื้อ แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

แผงโซล่าเซลล์แบบ Crystalline แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 

  1. โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline)
  2. โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystalline)

โพลีคริสตัลไลน์ ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline, p-Si) ในกระบวนการผลิต จะนำเอาซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยม ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบาง ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะเป็นน้ำเงิน

ข้อดีของโพลีคริสตัลไลน์

  • มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า
  • มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่า ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ เล็กน้อย

แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มมาจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก อันเนื่องมาจาก เกิดจากกระบวนการ กวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง ทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบโมโนซิลิคอนลง

ข้อดีของโมโนคริสตัลไลน์

  • แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
  • มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25 ปีขึ้นไป

ข้อเสียของโมโนคริสตัลไลน์

  • มีราคาสูง

แผงโพลีคริสตัลไลน์ ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า 25 *c จะมีความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่า แผงโมโนคริสตัลไลน์
แผงโพลีคริสตัลไลน์ ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 25 *c จะมีความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่า แผงโมโนคริสตัลไลน์

แผงโซล่าเซลล์ทั้งสองแบบคุณภาพไม่ได้แตกต่างกัน แต่แผงโซล่าเซลล์ที่ขนาดกำลังวัตต์เท่ากัน แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono Crystalline จะมีขนาดเล็กกว่า แผงโซล่าเซลล์แบบ Poly Crystalline ประมาณ 10% โดย แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono Crystalline จะเหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่

การเลือกแผงโซล่าเซลล์ ควรเผื่อขนาดกำลังติดตั้งให้มากกว่าขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 10-20% เผื่อค่าสูญเสียในระบบ และเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น เช่นอุปกรณ์ของท่านต้องการกำลังไฟ 300 วัตต์ ท่านต้องซื้อแผงอย่างน้อยที่สุดต้องให้กำลังไฟ 330 วัตต์ เป็นต้น

การนำ แผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานกับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  ถ้าต้องการนำไปต่อใช้งานโดยตรงโดยไม่ใช้แบตเตอรี่  ควรเผื่อกำลังไฟที่ติดไว้ เพราะว่าการผลิตกำลังไฟนั้นขึ้นอยู่กับความแรงของแสงแดด หากท่านใช้ แผงโซล่าเซลล์ ที่เท่ากับปั๊มน้ำพอดี เวลามีเมฆบัง กำลังไฟจะตกทำให้ไม่สามารถใช้งานปั๊มน้ำได้ ดังนั้นควรใช้ แผงโซล่าเซลล์ ประมาณ 1.5-2 เท่าของปั๊มน้ำ เช่น ปั๊มน้ำ 150 วัตต์ ท่านควรใช้ แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ เป็นต้น