คนละครึ่งเฟส 3

โครงการ คนละครึ่ง คือ โครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ในภาวะการระบาดของ ไวรัส โควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกับภาคประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ โดยรายละเอียดโครงการมีดังนี้

  • คนที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 50% ในการซื้อสินค้าราคา 300 บาท เฉพาะการซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง หากใช้จ่ายเกิน 300 บาท ท่านจะต้องชำระส่วนเกินด้วยตนเองเต็มจำนวน
  • รัฐบาลจะออกเงินให้ไม่เกิน วันละ 150 บาทต่อคน
  • การใช้วงเงิน แล้วแต่รัฐบาลจะจัดสรรให้ในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
  • หากลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ “การช้อปดีมีคืน”
คนละครึ่ง

ระยะเวลาการเข้าร่วม และใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3