การปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ ของ line

แอพพลิเคชั่นไลน์นั้น มีระบบเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​อยู่ ก็คือ ถ้าเรามีเบอร์โทร​ศัพท์​ของอีกฝ่าย แล้วอีกฝ่าย ก็มีเบอร์โทร​ศัพท์​ของเรา แล้วเปิดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​ ระบบไลน์ก็ จะเพิ่มเพื่อนให้เราโดยอัตโนมัติ​ในทันที บางครั้ง ไลน์นั้นเพิ่มเพื่อนเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นจะมาบอกวิธีการปิดระบบเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​ของ line อันที่จริง การเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ ใน LINE ก็มีข้อดี คือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแอดเพื่อนทีละคน

อ่านต่อ..