แอพพลิเคชั่นไลน์นั้น มีระบบเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​อยู่ ก็คือ ถ้าเรามีเบอร์โทร​ศัพท์​ของอีกฝ่าย แล้วอีกฝ่าย ก็มีเบอร์โทร​ศัพท์​ของเรา แล้วเปิดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​ ระบบไลน์ก็ จะเพิ่มเพื่อนให้เราโดยอัตโนมัติ​ในทันที บางครั้ง ไลน์นั้นเพิ่มเพื่อนเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นจะมาบอกวิธีการปิดระบบเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​ของ line

อันที่จริง การเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ ใน LINE ก็มีข้อดี คือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแอดเพื่อนทีละคน แต่บางครั้งรายชื่อผู้ติดต่อในมือถือเราบางคน เราก็ไม่อยากแอดเขาเป็นเพื่อนในไลน์ การตั้งค่าอัติโนมัตินี้ ก็สามารถปิดการใช้งานไปได้เลน หากเราไม่ต้องการให้ LINE เพิ่มเพื่อนให้เราแบบอัตโนมัติ

วิธีการปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ LINE

  1. เปิด LINE > กดเมนูตั้งค่า (ฟันเฟือง)
  1. พอมาหน้า ตั้งค่า กดไปที่คำว่า เพื่อน
  1. ให้กดเครื่องหมาย 🗸 ออกจากทั้ง 2 อย่าง คือ
    • เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ
    • อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน

ปิดระบบการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​ในไลน์ นั้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้แอดเพื่อนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จัก และป้องกัน คนแปลกหน้าที่ส่งข้อความ โฆษณา ขายของต่างๆนาๆ ดังนั้นการปิดระบบเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ​ก็เป็นวิธีที่ดีแบบหนึ่ง