จองตั๋วหนังออนไลน์ ผ่านแอป “Major”

ในยุคปัจจุบันนี้ ธุรกรรมต่างๆนิยมทำกันในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะ เนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนในยุคนี้ต้องเจอ กับการระบาดของ Covid 19ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตกันใหม่ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน พร้อมต่อสู้กับโรค และสภาพแวดล้อมที่มีทั้งฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งมลพิษอื่นๆ ทุกๆคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ จึงต้องมีปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์มากมายเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ การช้อปปิ้ง การซื้อของ

อ่านต่อ..