ปั๊มน้ำ โซลาร์ เซลล์ สำหรับรดน้ำต้นไม้ ผักสวนครัว

การทำไร่ หรือปลูกพืชผัก ถ้าไม่มีน้ำ ก็จะทำให้พืชผักไม่เจริญเติบโต หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์ ก็จำเป็นต้องใช้น้ำแทบทั้งสิ้น ซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านเรื่องน้ำท่า ก็คงจะไม่มีความเดือดร้อนสักเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าเราทำการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ ในที่ๆไฟฟ้า หรือน้ำประปายังเข้าไม่ถึง ก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคกับเรา ซึ่งสมัยนี้ได้มีการพัฒนาโดยนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solor Cell) เข้ามาช่วย หากท่านใด ที่มีสระน้ำ

อ่านต่อ..