วิธีเติมเงินเข้า G Wallet ในแอป เป๋าตัง ด้วยบัญชีกรุงไทย

วิธีเติมเงินเข้า G Wallet สามารถทำได้ 4 วิธี ได้แก่

  1. การเติมเงินด้วย G Wallet ID ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ
    • เข้าสู่เมนูเติมเงินของแอปธนาคารที่ใช้ เลือก โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์
    • และระบุ G Wallet ID 15 หลัก
  1. การเติมเงิน G Wallet ผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บน เป๋าตัง แค่มีบัญชีกรุงไทย และผูกบัญชีบนเป๋าตัง
  1. การเติมเงินด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ สแกน QR พร้อมเพย์ จากเป๋าตัง G Wallet
  1. ตู้ ATM ธนาคารต่างๆด้วยเมนูเติมเงิน เลือกที่ โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์ และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วยบัญชีกรุงไทย

เพียงเท่านี้ G Wallet ของท่านก็จะมียอดเงินเอาไว้ชำระค่าสินค้า ค่าอาหาร และบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐที่จ่ายผ่าน G Wallet เช่น คนละครึ่ง เราชนะ เป็นต้น