ลบแชทไลน์ LINE หรือ ลบข้อความแชท LINE ในบางครั้งก็มีความจำเป็น เช่น เพื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ในมือถือ เพราะบางครั้งเวลามีข้อความในไลน์ของเรามากๆ จะทำให้แอปไลน์ของเราเริ่มทำงานช้าลง หรือ การลบแชทไลน์ เพื่อปกป้องข้อมูลที่พูดคุยในแชท เพราะบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่อยากให้คนอื่นรับรู้

การลบข้อความแชทไลน์ เราสามารถเลือกลบได้ 2 แบบคือ

 1. ลบข้อความแชทเลือกเฉพาะเพื่อนบางคน
 2. ลบประวัติการแชททั้งหมดของเรากับเพื่อนๆทุกคน
วิธีลบแชทไลน์ ลบประวัติการพูดุคุย ในแอป LINE

การลบแชทไลน์ ลบประวัติการแชท อย่างรวดเร็ว

 • เปิดแอปพลิเคชั่น LINE
 • เลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการลบประวัติการแชท
 • แตะที่รายชื่อเพื่อนคนนั้นค้างไว้
 • เมื่อมีเมนูปรากฏขึ้น ให้เลือก “ลบ”
 • ระบบจะลบประวัติการแชททั้งหมดระหว่างคุณกับเพื่อนคนนั้นออกทั้งหมดทันที

การลบแชทไลน์ แบบที่ 2

 1. เข้าสู่แอพพลิเคชั่น LINE
 2. เปิดข้อความสนทนาระหว่างคุณกับเพื่อนที่คุณต้องการลบประวัติการแชท
 3. เลือก เมนู (รูปเครื่องหมายขีด 3 เส้น) ทางด้านมุมขวาด้านบน
 4. คลิกที่ ตั้งค่าอื่นๆ
 5. เลือกเมนู ลบประวัติการแชท (ลบแชท LINE)
 6. จะมี Pop Up แสดงข้อความเตือน ถ้าหากท่านยืนยันที่จะ ลบประวัติการแชท LINE ให้คลิกที่คำว่า “ตกลง“
 7. หลังจากที่ท่านยืนยัน การลบแชท LINE เรียบร้อยแล้ว ข้อความที่ได้พูดคุยระหว่างท่านกับเพื่อน จะถูกลบออกจาแชทของคุณกับเพื่อนจนหมด และไม่สามารถที่จะกู้คืนมาได้ นอกเสียจากว่าท่านได้ สำรองประวัติการแชท ไว้ก่อนแล้ว

การลบแชทไลน์ ลบประวัติแชททั้งหมดที่มีในไลน์ (ลบทุกคน)

 • เปิดแอป LINE
 • ไปที่การตั้งค่า LINE รูปฟันเฟือง
 • เลือกที่ แชท
ลบแชทไลน์
 • เลือก ลบประวัติการแชททั้งหมด
 • ระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ท่านยืนยัน
 • ถ้าต้องการลบ ให้เลือก ลบ
 • ข้อความแชทไลน์ในมือถือ จะถูกลบออกไปทันที และไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ (เพื่อป้องกันการผิดพลาด ควรสำรองประวัติการแชทไลน์ เอาไว้)

การลบแชทไลน์ หากท่านไม่ได้สำรองการแชทเอาไว้ ท่านจะไม่สามารถกู้คืน ข้อความสนทนา ข้อความที่แชทในไลน์ทั้งหมดได้ ดังนั้นก่อนการลบแชทไลน์ ถ้าหากท่านมีข้อมูลที่สำคัญ ควรสำรองการแชทเอาไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสูญหายของข้อมูล