ปั๊มน้ำ โซลาร์ เซลล์ สำหรับรดน้ำต้นไม้ ผักสวนครัว

การทำไร่ หรือปลูกพืชผัก ถ้าไม่มีน้ำ ก็จะทำให้พืชผักไม่เจริญเติบโต หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์ ก็จำเป็นต้องใช้น้ำแทบทั้งสิ้น ซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านเรื่องน้ำท่า ก็คงจะไม่มีความเดือดร้อนสักเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าเราทำการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ ในที่ๆไฟฟ้า หรือน้ำประปายังเข้าไม่ถึง ก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคกับเรา ซึ่งสมัยนี้ได้มีการพัฒนาโดยนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solor Cell) เข้ามาช่วย

หากท่านใด ที่มีสระน้ำ มีบ่อน้ำ ในพื้นที่ของท่าน ในตอนนี้ ท่านสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ ต่อเข้ากับปั๊มน้ำที่เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แปลงไฟแต่อย่างใด สามารถต่อตรงได้ทันที

ซึ่งบทความนี้ ผมจะได้แนะนำปั๊มน้ำ DC ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ ที่ผมได้ใช้อยู่ที่สวนของผมมาให้ท่าน ได้ชมว่ามันติดตั้งยาก หรือง่ายเพียงใด และใช้งบประมาณเท่าไหร่

บทความนี้จะแนะนำชุดปั๊มน้ำเพื่อการทำสวน เอาไว้เพื่อรดน้ำต้นไม้ พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลาในบ่อซีเมนต์ ซึ่งจะไม่เหมาะสำหรับเอาไว้สูบน้ำเพื่อการทำนา หรือการเลี้ยงปลาในบ่อดินขนาดใหญ่

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เพื่อติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  1. แผงโซลาร์เซลล์ 24 โวลต์ ให้กำลังไฟ 330 วัตต์ จำนวน 2 แผง ราคาประมาณแผงละ 3200-4000 บาท แล้วแต่ร้านค้า
  2. ปั้มน้ำ DC 24V. ขนาด 280 วัตต์ 1 ตัว ราคาประมาณ 900 บาท
  3. คัตเอาท์ หรือ สวิทซ์ ไฟ 1 ตัว ประมาณ 100 บาท
  4. สายไฟเบอร์ 4 ความยาวแล้วแต่จุดที่จะติดตั้งของแต่ละคน

รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 10,000 บาท (ราคาอาจจะขึ้นลงนิดหน่อย)

หมายเหตุ การต่อปั๊มน้ำเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ โดยตรง ความแรงของน้ำที่ได้จะไม่สม่ำเสมอหากมีเมฆมาบดบังแสงแดด ความแรงจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดด

ปั้มน้ำจะมีให้เลือกหลายรุ่น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกำลังไฟ ของแผงโซลาร์เซลล์

วีดีโอตัวอย่างของ ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์

ตัวอย่างความแรงของน้ำ