วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet แอปเป๋าตังแบบง่ายๆ ใช้จ่ายคนละครึ่ง 2022

“คนละครึ่ง” เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนั่นเอง การใช้สิทธิคนละครึ่งได้นั้นผู้ใช้สิทธิจะต้องเติมเงินเพิ่มและจ่ายผ่านแอปเป๋าตังการเติมเงินมีขั้นตอนการเติมอย่างไรไปดูกันเลย

การเติมเงินเข้า G-Wallet ในแอปทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เปิดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
  2. ในหน้า G-Wallet กดที่เครื่องหมาย “เติมเงิน”

แอปเป๋าตัง

  1. เลือกเติมเงินผ่านช่องทางที่สะดวก โดยเติมได้ผ่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
  • เติมเงินผ่านแอปฯ Krungthai Next (บนอุปกรณ์จะต้องมีการใช้งานแอป Krungthai Next อยู่แล้ว)

แอปเป๋าตัง2

  • เติมผ่านบัญชีกรุงไทย (ต้องผูกบัญชีกรุงไทยเข้ากับแอปเป๋าตัง หากเติมเงินด้วยวิธีนี้ยอดเงินในบัญชีจะถูกหักอัตโนมัติ)

แอปเป๋าตัง3

  • เติมเงินผ่านธนาคาร โดยเลือกธนาคารที่ต้องการ จากนั้นเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลย (สามารถเลือกเติมได้ 3 ช่องทางได้แก่ Mobile Banking, QR PromtPay, ATM)

แอปเป๋าตัง4

ใครที่ได้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วไม่อยากเสียสิทธิ ก็สามารถเติมเงินได้ด้วยวิธีข้างต้นเลย เมื่อเติมแล้วก็ออกไปเที่ยว ซื้ออาหารหรือสินค้าในร้านค้าที่ร่วมโครงการกันได้เลย