อนุมัติแล้วเราเที่ยวด้วยกันเฟส4 ปี2565 ช่วยจ่ายค่าที่พักคืนละ 3,000 บาท

อนุมัติแล้วเราเที่ยวด้วยกันเฟส4 เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ ก.พ.-ก.ค. 65 ช่วยจ่ายค่าที่พักไม่เกินร้อยละ 40 ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำนวน 2 ล้านสิทธิ์

เที่ยว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดนน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ระบุที่ประชุม (ครม.) อนุมัติ “โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ” โดยกรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ค. 65 สนับสนุนสิทธิค่าที่พัก โรมแรม คนละไม่เกิน 10 ห้อง  ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนจำนวนทั้งหมด 2 ล้านสิทธิ

นอกจากนี้ยังปรับลดสิทธิค่าโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบินลงเหลือ 600,000 สิทธิ จากเดิมที่ 2 ล้านสิทธิ เนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ไม่ได้ใช้สิทธิเต็มจำนวนสิทธิที่ให้อยู่แล้ว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเว็บ เราเที่ยวด้วยกันเฟส4